Athlete Information
Team Information
Category Information
Team name CHINA
Country / Region
Team members HOU Xu, LI Jie, LIAN Ruoyi, LIU Jing, SHI Haojun, SHI Miao
Event List Bridge Teams Open Series
Sponsors http://www.rado.com